Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học ngành tiếng Anh (văn bằng 2)

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Số: 257 /TB-TC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2010

 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học ngành tiếng Anh (văn bằng 2)
 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mở các lớp đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học văn bằng 2 ngành tiếng Anh, cụ thể như sau:
1.       Loại hình đào tạo: Cử nhân đại học hệ vừa làm vừa học văn bằng 2 ngành tiếng Anh.
2.       Chỉ tiêu đào tạo: 120 sinh viên.
3.       Đối tượng tuyển sinh, môn thi tuyển sinh và thời gian đào tạo:
-         Đối tượng: Những người đã có Bằng tốt nghiệp đại học chính quy hoặc tại chức.
-         Môn thi: Triết học và tiếng Anh (điểm môn tiếng Anh hệ số 2). Trường hợp số thí sinh đăng ký không vượt quá chỉ tiêu đào tạo thì nhà trường chỉ tổ chức xét tuyển hồ sơ, không thi tuyển.
-         Thời gian đào tạo: 2,0 đến 2,5 năm, học ngoài giờ hành chính và một số ngày thứ Bảy, Chủ Nhật trong năm.
4.       Địa điểm học: Tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
5.       Kinh phí đào tạo: Do người học tự đóng góp theo thông báo của nhà trường (mức thu học phí căn cứ theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ).
6.       Thủ tục đăng ký dự thi: Thí sinh mua hồ sơ (10.000đ/bộ) từ ngày 02/08/2010 và nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 06/9/2010 đến ngày 04/10/2010 tại Khoa Tại chức (Phòng 307 – Nhà A1), Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
7.       Thời gian thi tuyển (nếu thi tuyển): Thi trong 01 ngày 16/10/2010.
8.       Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
9.       Lệ phí:
-         Lệ phí đăng ký dự thi:                                  50.000đ/thí sinh.
-         Lệ phí thi tuyển (hoặc xét tuyển):                300.000đ/thí sinh
Tất cả lệ phí nộp tại phòng 204 Nhà A1 trước khi nộp hồ sơ. Lệ phí đã nộp không hoàn lại.
 
10.   Chi tiết có thể tham khảo thêm tại website: www.ulis.vnu.edu.vn .
 
Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:
-          ĐHQGHN (để báo cáo)
-          Lưu: HCTH; Khoa Tại chức. 
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
GS. Nguyễn Hoà