Trường Đại học Ngoại ngữ  được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập  hạng Nhất.....

 

 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN vinh dự có GS. Nguyễn Hòa – Hiệu trưởng được đón nhận danh hiệu cao quý Nhà giáo Nhân dân do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng trong...

AUN

Trung tâm học liệu