Hội nghị cũng đã thông qua Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN với những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên và chỉ tiêu cụ thể: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII...

Sáng 24/8/2015, tại Trung tâm Học liệu Nhà C3 Công trình Khoa pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ đã phối hợp với Viện Goethe Hà Nội khai mạc Triển lãm sách với tên gọi „Phòng sách kỳ diệu“ nhằm giới thiệu các tác phẩm văn học Đức ti...

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo điều chỉnh ngưỡng xét tuyển và công bố quyết định danh sách thí sinh đạt ngưỡng xét tuyển như sau:

Thí sinh trúng tuyển thẳng (đợt 2) và đạt ngưỡng xét tuyển đầu vào thực hiện nhập học theo kế hoạch trong thông báo nhập học.

Nhằm góp phần tư vấn cho Nhà trường trong việc xây dựng định hướng nghiên cứu và đào tạo Quốc tê học, căn cứ chức năng và nhiệm vụ, Trung tâm Ngôn ngữ & Quốc tế học sẽ tổ chức hội thảo cấp trường với chủ đề “Quốc  tế học với Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN” vào đầu tháng 10/2015.

Quỹ Sumitomo hàng năm có chương trình tài trợ nghiên cứu rất lớn, trong đó có các nghiên cứu liên quan đến Nhật Bản cho nhóm hoặc cá nhân các nhà nghiên cứu về các vấn đề có liên quan đến Nhật Bản.