Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐQGHN công bố định dạng đề thi các môn thi ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016 như sau:

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học năm học 2015-2016; Thực hiện chủ trương về việc tổ chức cho sinh viên đăng ký học các lớp môn học theo phương thức đào tạo tín chỉ;

Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch giảng dạy các môn chung cho Học kỳ II năm học 2015-2016 (Thời khóa biểu đính kèm).

Kế hoạch tổ chức đăng ký các lớp môn học môn chung Học kỳ II năm học 2015-2016 như sau:

Chương trình cầu nối Châu Á (ABP: Asia Bridge Program) của ĐH Shizuoka chúng tôi năm 2016, sẽ nhận đơn từ 01 đến 11 tháng 12/2015

Ngày 24/10/2015, tại khuôn viên Khu Công trình khoa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức Ngày hội Câu lạc bộ lần thứ II hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường.