Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo điều chỉnh ngưỡng xét tuyển và công bố quyết định danh sách thí sinh đạt ngưỡng xét tuyển như sau:

Thí sinh trúng tuyển thẳng (đợt 2) và đạt ngưỡng xét tuyển đầu vào thực hiện nhập học theo kế hoạch trong thông báo nhập học.

Chiến lược này bám sát quan điểm phát triển đã nêu trong Chiến lược phát triển KHCN của ĐHQGHN là phát triển khoa học và công nghệ theo tiếp cận sản phẩm đầu ra, gắn với thực tiễn;

Nhằm góp phần tư vấn cho Nhà trường trong việc xây dựng định hướng nghiên cứu và đào tạo Quốc tê học, căn cứ chức năng và nhiệm vụ, Trung tâm Ngôn ngữ & Quốc tế học sẽ tổ chức hội thảo cấp trường với chủ đề “Quốc  tế học với Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN” vào đầu tháng 10/2015.

Mời các bạn học sinh và sinh viên đã đăng ký và các bạn quan tâm đến học bổng du học Hàn Quốc tham dự Hội thảo giới thiệu về học  bổng năm 2015- 2016.

Chương trình học bổng nghiên cứu Fellows Program và học bổng Faculty Scholarship Program của United Board năm học 2016 – 2017 dành cho cán bộ giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.